SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva

Program konferencie a všetky detaily nájdete tu: Konferencia Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku

Slovenská asociácia obehového hospodárstva j.s.a.,
divízia ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Činnosť SAOH:

 • vytváranie komunikačnej platformy pre subjekty podnikajúce alebo vykonávajúce svoju činnosť, ako nepodnikatelia podľa princípov obehového hospodárstva,
 • vytváranie platformy pre technologické, obchodné a etické štandardy obehového hospodárstva,
 • spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia obehového hospodárstva,
 • zastupovanie v medzinárodných organizáciách obehového hospodárstva,
 • vytváranie štatistických a informačných databáz v oblasti obehového hospodárstva a vzájomné zdieľanie týchto informácií,
 • popularizácia obehového hospodárstva a úspešných subjektov v tejto oblasti,
 • spolupráca s podobnými organizáciami na Slovensku i v zahraničí so spoločným cieľom reálneho, realizovateľného a udržateľného prechodu a hospodárstva z lineárneho na obehové.

Darujte 2% dane ASPEK


Na čo použijeme financie z 2%, ktoré nám darujete?

Našimi aktivitami máme za cieľ znížiť negatívne dopady na životné prostredie, bez toho aby utrpela slovenská ekonomika. Na to, aby sme mohli účinne pomáhať a zvyšovať environmentálne povedomie potrebujeme Vašu pomoc. 

Aktivity:

 • 9. ročník súťaže „Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike“ (NPC ŽP SR)
 • Podpora účasti slovenských firiem a projektov v európskych súťažiach nadväzujúcich na „NPC ŽP SR“
 • 10. ročník odbornej „Konferencie premyselné emisie – s pohľadom upreným na budúcnosť“, s možnosťou prezentácie študentov a doktorandov univerzít
 • Odborné semináre a konzultácie pre firmy a občanov
 • Príprava a uplatňovanie národných programov s environmentálnym zameraním
 • Pripomienkovanie environmentálnej legislatívy, zastúpenie v poradných orgánoch ministerstiev
 • Zastupovanie podnikovej sféry a občanov v otázkach životného prostredia
 • Environmentálna osveta
 • Presadzovanie prechodu z lineárneho hospodárstva na realistický model obehového hospodárstva na Slovensku prostredníctvom divízie SAOH – Slovenskej asociácie obehového hospodárstva